Người tiêu dùng cần lưu ý khoản phụ thu trong ứng dụng gọi xe công nghệ

Thứ năm, 21/09/2023 08:30
Thời gian qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận một số thông tin phản ánh liên quan đến các khoản phụ thu trong các ứng dụng gọi xe công nghệ.

Theo đó, một số ứng dụng gọi xe công nghệ hiện cung cấp kèm thêm các dịch vụ có thu phí, ví dụ: phí bảo hiểm cho chuyến đi; phí đóng góp chung hòa carbon... Các dịch vụ này không phải là dịch vụ bắt buộc phải sử dụng. Tuy nhiên, các dịch vụ này đã tự động tích chọn sẵn tính năng đồng ý lựa chọn dịch vụ khi người tiêu dùng đặt xe; nếu người tiêu dùng không bỏ chọn tính năng này thì sẽ bị phát sinh thêm chi phí. Nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặt xe công nghệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng cần đọc, nghiên cứu đầy đủ các thông tin thể hiện trên ứng dụng khi thực hiện giao dịch đặt xe để bảo đảm thực hiện chính xác, đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình, đồng thời lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bản thân. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần lưu ý về việc làm rõ cơ chế tích chọn đồng ý là áp dụng riêng cho từng chuyến xe hay là áp dụng chung cho tất cả chuyến xe mà người tiêu dùng sẽ đặt về sau. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quyền lợi trên các ứng dụng gọi xe công nghệ, người tiêu dùng có thể phản ánh tới các cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc Tổng đài hỗ trợ, tư vấn người tiêu dùng 1800.6838 của Bộ Công Thương.

N.T