Nhận diện 10 biểu hiện nêu trong Chỉ thị 34 bằng… Ráp

Thứ sáu, 22/12/2023 12:39
Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay” nêu ra 10 biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

Chỉ thị số 34 là một chủ trương lớn được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xây dựng kỹ lưỡng với quyết tâm chính trị cao. Từ đó khơi dậy, lan tỏa tinh thần tích cực, trách nhiệm, tạo động lực mới, nhất là khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ.

Infographic minh họa
Infographic minh họa

Và 10 biểu biện của tình trạng né tránh, đùn đẩy..., nêu trong Chỉ thị 34 đã được Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hoài Nam thể hiện đầy ấn tượng thông qua loại hình nghệ thuật hiện đang được giới trẻ ưa chuộng Ráp: “Ráp Chỉ thị 34”. Mời các bạn đón nghe…

K.Y