Nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND TP Đà Nẵng

Thứ ba, 06/12/2022 10:49
Ngày 5-12, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng cho biết Kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa X sẽ diễn ra từ 13 đến 15-12 tới, dự kiến sẽ trình 167 tài liệu.

Tại kỳ họp này, UBND TP Đà Nẵng sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách trên địa bàn năm 2022, một số giải pháp trọng tâm năm 2023, cũng như kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 7-HĐND TP. Thường trực HĐND TP sẽ báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Kỳ họp cũng tập trung thảo luận, thông qua một số Nghị quyết quan trọng như kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; quy định suất tái định cư tối thiểu để hỗ trợ cho hộ giải tỏa được bố trí tái định cư; một số chính sách về phí, lệ phí…

Đặc biệt, trong kỳ họp này sẽ bàn bạc, thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, B; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030; điều chỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hóa; chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập; việc quy định mức chi đặc thù trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng sẽ xem xét báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh; thảo luận thông qua Đề án phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố bình an, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

HẢI QUỲNH