Nhìn lại công tác lãnh đạo, điều hành năm “giữa nhiệm kỳ”

Thứ bảy, 16/12/2023 07:00
Năm 2023, là năm tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Một góc Đà Nẵng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, an ninh, chính trị thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động, phức tạp, khó lường; ở trong nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp triển khai quyết liệt Chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Đặc biệt, lãnh đạo TP đã thường xuyên, chủ động báo cáo và đăng ký làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương để tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, xem xét giải quyết các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo động lực cho sự phát triển thành phố trong thời gian đến theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nhìn chung, tình hình các mặt công tác của TP cơ bản giữ được ổn định và đạt được một số kết quả tích cực; Nhân dân tiếp tục tin tưởng với sự phát triển TP, tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt như kỳ vọng.

Việc thực hiện Chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” đã được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm. Theo đó, TP đã chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của TP đối với các dự án chậm triển khai trong nhiều năm, dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, bản án đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời, thường xuyên phối hợp, làm việc, kiến nghị với các Tổ công tác của Trung ương để tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là kiến nghị với Tổ công tác 153 của Thủ tướng Chính phủ về các khó khăn, vướng mắc không thuộc thẩm quyền để nghiên cứu, bổ sung vào Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian đến. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp về rà soát quy hoạch, cơ sở pháp lý, nghĩa vụ tài chính; triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

TP đã tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thành công Lễ công bố Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 kết hợp với giới thiệu, thu hút đầu tư; cơ bản hoàn thành 9/9 đồ án phân khu đô thị và 4/10 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng chức năng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào TP trong thời gian đến. Bên cạnh đó, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương trình cấp có thẩm quyền xem xét một số chủ trương lớn, nhất là tham mưu sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); 3 năm thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Nhờ đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP tương đối ổn định và có sự tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước tăng 2,58% so cùng kỳ năm 2022; quy mô nền kinh tế TP năm 2023 (giá hiện hành) ước đạt hơn 134.000 tỷ đồng, quy mô tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng so với năm 2022. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; đảm bảo tiến độ, chất lượng sơ kết giữa nhiệm kỳ, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được triển khai khá quyết liệt và chuyển biến tích cực vào những tháng cuối năm. Thành ủy đề ra một số chủ trương, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương và khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong cán bộ, công chức, viên chức.

TP đã chủ động báo cáo, làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương để đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 TP trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch TP thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch phân khu đang được khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ đó, một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, nhất là hoạt động dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phần mềm; thu ngân sách phấn đấu đạt 100% dự toán. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo; đến cuối năm 2023, có 30/38 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, 19/27 dự án khởi công mới theo cam kết, phấn đấu đến 31-1-2024, giải ngân 95% kế hoạch vốn đầu tư công. Công tác chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả quan trọng; năm thứ tư liên tiếp nhận Giải thưởng cơ quan nhà nước Chuyển đổi số xuất sắc và Giải thưởng TP thông minh; năm thứ 13 liên tiếp đứng đầu về Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện với nhiều chính sách mang đậm tính nhân văn được dư luận đồng thuận, đánh giá cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có hạn chế, khó khăn, đó là: Việc tham mưu, cụ thể hóa triển khai một số nghị quyết, văn bản, kết luận của Trung ương, Thành ủy, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của một số đơn vị có lúc chưa đảm bảo chất lượng, nội dung, tiến độ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng chuyển biến chưa đều ở các cấp; việc nắm bắt tình hình ở cơ sở có lúc, có nơi còn chưa tốt. Việc thực hiện Chủ đề năm 2023, nhất là việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khơi thông các nguồn lực tuy có nhiều cố gắng nhưng do nhiều nội dung vượt thẩm quyền nên kết quả đạt được chưa như kỳ vọng. Kinh tế TP tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhưng chưa đồng đều, tăng trưởng không ổn định và gặp khó khăn, thách thức, GRDP ước tăng 2,58%; một số ngành kinh tế có xu hướng giảm. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (giá hiện hành) ước giảm 14,6%; tiến độ triển khai kêu gọi đầu tư thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn chậm; một số doanh nghiệp gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng; số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 26% so với năm 2022. Tiến độ lập quy hoạch phân khu, một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm. Tiến độ công tác bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Một số dự án chậm triển khai, chậm bàn giao, dự án treo ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác quản lý trật tự đô thị còn một số bất cập; hạ tầng đô thị, thoát nước thiếu đồng bộ; chưa có giải pháp hiệu quả xử lý tình trạng ngập úng đô thị khi xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Tỷ lệ thất nghiệp, giảm giờ làm, giảm lương có xu hướng gia tăng; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người lao động phổ thông, người nghèo gặp khó khăn...

Một góc Đà Nẵng.

Thời gian đến, dự báo Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Tuy nhiên, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; là năm có cơ hội, thuận lợi khi Trung ương xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đề xuất và được Hội nghị thống nhất cao chọn Chủ đề năm 2024 là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Hy vọng rằng, phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và các bài học kinh nghiệm trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và chính quyền TP Đà Nẵng quyết tâm, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐINH VĂN DŨNG