Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới

Thứ tư, 10/08/2022 22:10
Ngày 9-8, tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật T.Ư đã khai mạc Hội nghị tập huấn "Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới" với sự tham dự của hơn 250 học viên, đại diện cho 43 đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số tỉnh khu vực phía Bắc.
Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn.
Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn.

Từ ngày 9 đến 12-8, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề quan trọng, cơ bản: Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật - hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; Tình hình văn xuôi hiện nay; Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới; Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng; Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật.

TRỊNH CHU