Nợ… hỗ trợ!

Thứ sáu, 21/04/2023 08:15
- Sao tréo ngoe thế Tư Hòa Vang? Đã hỗ trợ mà lại ghi nợ? - Thế mới có chuyện để nói. Đó là chuyện 5 doanh nghiệp khai thác khoáng sản nợ tiền hỗ trợ người dân từ vụ mùa 2014 đến 2019 mà chẳng chịu chi trả.
Ruộng đồng ở Hòa Nhơn bị bồi lấp không sản xuất được do khai thác khoáng sản nhưng tiền hỗ trợ người dân bị “treo” nhiều năm qua.
Ruộng đồng ở Hòa Nhơn bị bồi lấp không sản xuất được do khai thác khoáng sản nhưng tiền hỗ trợ người dân bị “treo” nhiều năm qua.

- Nợ bao nhiêu?

- Trên 500 triệu đồng lận!

- Cụ thể là hỗ trợ việc gì mà dây dưa vậy Tư?

- Là vầy, trong quá trình khai thác khoáng sản, các doanh nghiệp: Phúc Đặng, Văn Tân, Fococev, Đại Hồng Tín, Nguyễn Phan Chánh đã gây bồi lấp đất sản xuất nông nghiệp của người dân với tổng diện tích hơn 40,8 ngàn m2 tại xứ đồng Hồ Rái (thôn Phước Thuận- Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Để khắc phục, các doanh nghiệp này hỗ trợ tiền vụ mùa hàng năm với đơn giá 3.000 đồng/m2 cho người dân. Tuy vậy, chỉ năm 2012 là chi trả đủ số tiền hỗ trợ, sang năm 2013 chỉ chi trả 79% rồi từ đó đến năm 2019 thì “treo” nợ hơn 500 triệu đồng tiền hỗ trợ cho người dân.

- Vậy từ năm 2019 đến nay thì sao Tư?

- Từ năm 2019 đến nay, diện tích gần 28.000m2 nằm trong Dự án quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Nhơn nên người dân có đất đã nhận được tiền đền bù.

- Vậy khoản nợ… hỗ trợ kia cũng “treo” khá lâu rồi, nếu các doanh nghiệp cứ chây ì thì “bó tay” à?

- Về vấn đề này, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho hay, sẽ phối hợp với địa phương làm việc với các doanh nghiệp này yêu cầu khẩn trương chi trả số tiền còn nợ hỗ trợ dân. Trường hợp các doanh nghiệp cố tình không chi trả thì Sở sẽ kiến nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét không hoàn trả lại số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp này. Được biết, tổng số tiền ký quỹ của các doanh nghiệp này còn hơn 844 triệu đồng, sẽ được rút ra chi trả cho người dân.

- NXD hy vọng việc này được thực hiện sớm, chứ hỗ trợ dân là việc cấp bách để vượt qua khó khăn mà “treo” đằng đẵng thế ai chịu cho thấu!

N.X.D