Nỗ lực, chung sức hỗ trợ người nghèo

Thứ tư, 19/10/2022 15:25
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với UBND tỉnh tổ chức phát động hưởng ứng Phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và triển khai vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026.
Ban tổ chức trao tặng xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thuộc khu vực miền núi.
Ban tổ chức trao tặng xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thuộc khu vực miền núi.

Được biết, cùng với những nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại thiên tai, dịch bệnh, giai đoạn 2020 – 2021, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động được hơn 91 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 1.194 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 807 hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho 2.631 học sinh nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 1.063 người nghèo; hỗ trợ khó khăn hộ nghèo với 26.392 suất quà. 9 tháng đầu năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương cũng đã vận động, hỗ trợ xây dựng mới 478 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 148 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 33,88 tỷ đồng. Ngay tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao nguồn vận động xây dựng nhà ở với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng cho các huyện, thị xã. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 30 nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng (ở khu vực miền núi) và 60 triệu đồng (ở khu vực đồng bằng).

Bảo Hà