Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vai trò đặc biệt quan trong đối với sự phát triển bền vững

Thứ năm, 28/04/2022 13:31
Ngày 27-4, chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 59 ngày 15-12-2000 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân (HND) Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” trên địa bàn thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển bền vững đất nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 59.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, chúc mừng những kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân trong 20 năm thực hiện Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân nói riêng, công cuộc phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn nói chung trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhất trí, đánh giá cao với các ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị, địa phương, qua đó bổ sung, hoàn thiện hơn nội dung báo cáo; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập trong thực tiễn liên quan đến chỉ đạo hoạt động của HND, phong trào ND cũng như một số vấn đề về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, về hoạt động của nông nghiệp, ND và nông thôn… Nghị quyết 06 của Trung ương đã xác định rõ, nông nghiệp, ND và nông thôn là những vấn đề có vị trí chiến lược, là cơ sở, là lực lượng quan trọng để phục vụ cho sự phát triển bền vững đất nước; là nhân tố hết sức quan trọng để góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

Theo ông Triết, thực tế cũng nhận thấy khá rõ vấn đề này, nhất là các đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát vừa qua. “Dịch bệnh vừa qua cho thấy, công nghiệp, dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng, đình trệ, thì lúc đó vai trò đảm bảo an ninh lương thực, vai trò đảm bảo sự ổn định tình hình thì nông nghiệp nổi lên. Qua đây cũng thấy rõ câu chuyện về khả năng đáp ứng của nông nghiệp thành phố khi đứng trước các tình huống như vậy”, ông Triết nói. Đồng thời nhìn nhận, nếu không có nguồn cung bên ngoài thì thành phố gặp khá nhiều khó khăn, bởi khả năng ngành nông nghiệp thành phố chỉ mới đáp ứng được 14% so với nhu cầu hàng ngày.

Cung theo ông Triết, bên cạnh nông nghiệp, thì vai trò của HND cũng hết sức quan trọng, là thành viên trong hệ thống chính trị, là tổ chức chính trị, tập hợp đoàn kết rộng rãi hội viên ND và thực hiện chức năng tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với TP Đà Nẵng, ông Triết cho rằng, trong nhận thức, trong thực tiễn có thể chưa thực sự quá quan trọng với một số người, nhưng với cả nước, ND và số người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn (trên 70%). Điều này một lần nữa khẳng định vai trò hết sức quan trọng của HND trong hệ thống chính trị. Vì vậy, ông Triết cho rằng cần tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối hoạt động của ND, HND trong tình hình mới.

Thời gian tới, ngoài phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai tinh thần các văn bản của Trung ương và thành phố đã ban hành liên quan đến nông nghiệp, ND và nông thôn như Chỉ thị 59, Kết luận 61 và Nghị quyết 06; đặc biệt là Chương trình số 42 của Thành ủy về thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, quy mô gắn với xây dựng nông thôn mới”; các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của Thành ủy liên quan đến hoạt động của HND, các mục tiêu phát triển nông nghiệp, ND và nông thôn trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đến tổ chức hoạt động của HND đúng theo tinh thần Chỉ thị 59. Theo đó, phải tăng cường, quan tâm một cách thực sự, thường xuyên trao đổi, làm việc để nắm bắt tình hình, qua đó điều chỉnh, định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo tại hội nghị.

Ngoài ra, ông Triết cũng đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ HND chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố các văn bản liên quan đến xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố. Các cấp HND tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; triển khai tốt Quy chế thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong điều kiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị. Đặc biệt, trong phát triển nông nghiệp, các cấp HND cần tập trung vận động hội viên, nông dân tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ, gắn với nông nghiệp đô thị; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang…

Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến nay thành phố có gần 50.000 hộ nông dân; hơn 46.100 hội viên tham gia sinh hoạt tại 718 chi hội và 1.516 tổ hội. Thành phố đầu tư kêu gọi nhiều chương trình, dự án trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần thu hút các doanh nghiệp, đầu tư xây dựng Chương trình nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tín dụng, sinh kế, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, văn hóa, cơ sở hạ tầng… Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được nâng cao, thu nhập của nông, ngư dân ngày càng được cải thiện, năm 2020 cao hơn gấp 4,14 lần so với năm 2008.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 59 trên địa bàn thành phố thời gian qua.

D.HÙNG