Nước máy tại thành phố vinh không đạt chuẩn

Thứ bảy, 25/06/2022 18:25
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã 3 đợt lấy mẫu nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP Vinh để kiểm tra. Đến nay, đã có kết quả 2 đợt kiểm tra cho thấy nhiều chỉ số trong 3 mẫu xét nghiệm đều không đạt tiêu chuẩn. Hiện mẫu kiểm tra được thực hiện đợt 3 ngày 15-6 đang chờ kết quả.
Nước máy nhiều hộ dân tại TP Vinh chuyển màu.
Nước máy nhiều hộ dân tại TP Vinh chuyển màu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy đột xuất 3 mẫu nước máy của Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An), gồm: (1 mẫu nước tại nhà máy, 2 mẫu nước tại nhà dân) đánh giá tại phòng xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An theo 26 thông số của QCĐP 01:2021/NA.
Theo kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 3 mẫu nước đều không đạt QCĐP 01:2021/NA. Cụ thể, mẫu nước tại nhà máy có 1 thông số không đạt là mangan (Mn) 0,173 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1 mg/L).

Mẫu nước tại hộ gia đình Phạm Đức Lâm - khối Quang Trung - phường Vinh Tân - thành phố Vinh có 4 thông số không đạt là Coliforms 20 CFU/100 mL (ngưỡng giới hạn cho phép<3 CFU/100 mL); E.coli 5 CFU/100 mL (ngưỡng giới hạn cho phép <1 CFU/100 mL); Chỉ số Pecmanganat 2,56 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 2mg/L); Mangan (Mn) 0,292 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1mg/L)

Còn mẫu nước tại hộ gia đình Bùi Thị Thu - khối 3 - phường Hà Huy Tập - thành phố Vinh: có 2 thông số không đạt đó là chỉ số Pecmanganat 2,08 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 2mg/L) và Mangan (Mn) 0,206 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1mg/L).

Trước đó, ngày 18-4, sau khi nhận được kiến nghị của người dân về tình trạng nước máy trên địa bàn có hiện tượng bị ô nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất và lấy 4 mẫu nước. Trong đó, 3 mẫu được thử nghiệm đánh giá 24 thông số theo năng lực tại phòng xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và 1 mẫu được gửi Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thử nghiệm đánh giá 98 thông số. Kết quả cho thấy, 1 mẫu nước lấy tại nhà dân không đạt.

Riêng 6 mẫu nước Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An kiểm tra đột xuất tại Nhà máy nước Hưng Vĩnh ngày 15-6 gồm: 1 mẫu nước tại nhà máy, 5 mẫu nước tại nhà dân đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong 6 mẫu nước này, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An gửi 2 mẫu cho Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (1 mẫu nước tại nhà máy, 1 mẫu nước tại nhà dân) thử nghiệm 98 thông số của QCĐP 01:2021/NA; 4 mẫu nước tại nhà dân thử nghiệm theo năng lực của Trung tâm kiểm soát bệnh tật.

Trước đó, Công ty CP cấp nước Nghệ An cho biết, ngay sau khi phát hiện tình trạng trên, Công ty đã thực hiện đóng van tổng cấp nước vào khu vực đó, kiểm tra và thay thế tuyến đường ống cấp 3 cũ, có khả năng gây ra nước nhiễm bẩn. Trong thời gian đóng van, Công ty sử dụng xe bồn, chuyển nước sạch đến các địa điểm phù hợp và vận động khách hàng đến nhận nước sạch. Đồng thời, tập trung thi công nhiều điểm để súc xả toàn bộ mạng lưới đường ống cấp 1 và cấp 2.

Theo ông Hoàng Văn Hải, Giám đốc Công ty CP cấp nước Nghệ An, sau khi hoàn thành các giải pháp nêu trên mà vẫn không tìm được nguyên nhân nước nhiễm bẩn thì hành vi phá hoại của kẻ xấu sẽ được báo cáo với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý.

DƯƠNG HÓA