Ở quê...

Thứ năm, 23/06/2022 22:28
Ở quê khuya nghe tiếng ếch tiếng nhái

Bước ra sân là chạm mặt tuổi thơ.

Ngó phía nào cũng thơm mùi hoa trái

Con đường làng quanh co xưa mòn lối bùn lầy

Ở quê có nỗi nhớ lắt lay

Những đêm trăng con gái con trai ra đồng

tát nước

Tay gạt mồ hôi, miệng cười lúng liếng

Tiếng gàu rơi vỡ nửa mảnh trăng khuya

Ở quê mỗi lúc đi về

Mùi hoa dẻ hoa mua vẫn thủy chung nồng đượm

Chiều quê vấn vương một nét buồn

Khi mặt trời khuất sau màu xanh xanh

nương rẫy

Ở quê có người con gái

Đi lấy chồng không hờn trách mảy may

Mối tình đầu gởi lại

Cho khoai lúa đêm đêm kể chuyện với gió đồng…

09.4.2022

NGUYỄN KIM HUY