Ông Trịnh Thanh Sáu tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng

Thứ bảy, 11/12/2021 10:03

Tại Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 10-12, ông Trịnh Thanh Sáu tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia TP Đà Nẵng. Đại hội cũng tổ chức bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia khóa hai, nhiệm kỳ 2021-2026 với 19 thành viên; Ban Thường vụ Hội với 7 thành viên; Ban Kiểm tra Hội với 3 thành viên. 

Tại Hội nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia TP Đà Nẵng vinh dự nhận Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia. Ngoài ra, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội trong nhiệm kỳ qua cũng được UBND TP Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tuyên dương, khen thưởng.

Ngọc Quốc