Phải công khai xin lỗi 14 trường hợp vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ sáu, 11/12/2020 10:03

QUẢNG TRỊ - Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký Quyết định số 30 ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn, hiệu lực thi hành từ ngày 18-12-2020. Theo đó, tất cả các trường hợp khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn, bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc cán bộ, công chức, viên chức có hành vi không đúng chuẩn mực đều phải thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức kịp thời, đầy đủ, chính xác; nêu rõ lý do sai sót, trễ hạn và hẹn ngày trả kết quả giải quyết lần sau. Việc xin lỗi được thực hiện trực tiếp hoặc bằng văn bản.

14 trường hợp phải thực hiện xin lỗi gồm: có hành vi, thái độ cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, không đúng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp với cá nhân, tổ chức trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC; tiếp nhận hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; không hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ để cá nhân, tổ chức phải đi lại từ 2 lần trở lên để hoàn thiện hồ sơ; không in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; từ chối giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền thực hiện không đúng quy định, không có lý do chính đáng bằng văn bản; yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp các giấy tờ, tài liệu ngoài thành phần hồ sơ TTHC được quy định; để bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng hồ sơ đã tiếp nhận; giải quyết trễ hạn; tự ý nhận hồ sơ để giải quyết, trực tiếp gặp để hướng dẫn, bổ sung hồ sơ hoặc giao trả kết quả giải quyết không thông qua Bộ phận Một cửa theo quy định; thu phí, lệ phí không đúng quy định; cản trở lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định; tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật cá nhân, tổ chức hoặc sử dụng để trục lợi; kết quả giải quyết hồ sơ TTHC có sai sót; các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực thi công vụ.

Cơ sở để xác định trường hợp vi phạm gồm: thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; kiến nghị phản ánh của cá nhân, tổ chức theo quy định; ý kiến phản ánh qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp hoặc các cuộc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo các cấp, ngành với cá nhân, tổ chức; các tin bài viết phản ánh trên báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng chính thống khác. Trách nhiệm thực hiện xin lỗi là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm trực tiếp xin lỗi hoặc trực tiếp ký văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức và chịu trách nhiệm về việc thực hiện xin lỗi của cơ quan, đơn vị, địa phương.

BẢO HÀ