Phấn đấu 100% xã, phường ở Đà Nẵng có HTX gắn với chương trình OCOP

Thứ tư, 08/03/2023 15:14
Ngày 7-3, ông Tôn Thất Uyên, Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn TP năm 2023.
TP Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí khuyến công cho 1 HTX đầu tư máy móc thiết bị sản xuất thép buộc xây dựng.
TP Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí khuyến công cho 1 HTX đầu tư máy móc thiết bị sản xuất thép buộc xây dựng.

Theo kế hoạch này, từ nay đến cuối năm 2023, Liên minh HTX TP thực hiện tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 12 HTX; đối với mỗi quận, huyện xây dựng và hỗ trợ thành lập mới ít nhất 1 mô hình HTX kiểu mới điển hình hoạt động có chất lượng, hiệu quả, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương và nhu cầu thực tế của thành viên; đối với mỗi xã, phường xây dựng và thành lập mới 3 - 5 tổ hợp tác điển hình hoạt động có chất lượng, hiệu quả, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương và nhu cầu thực tế của thành viên; phấn đấu 100% xã, phường có HTX gắn với Chương trình OCOP, v.v… Đồng thời, Liên minh HTX TP nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng mô hình và tư vấn, hỗ trợ các HTX trên địa bàn TP hoạt động có chất lượng, hiệu quả với mục tiêu có ít nhất 60% số HTX hoạt động có chất lượng, hiệu quả và 80% cán bộ quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng…

PHÚ NAM