Phấn đấu đến cuối năm 2025 đảm bảo nợ xấu ở mức dưới 3%

Thứ năm, 15/09/2022 13:56
Ngày 14-9, ông Võ Minh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng, cho hay, UBND TP vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Theo kế hoạch này, TP phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3%. Để đạt mục tiêu này, UBND TP giao Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng là cơ quan đầu mối chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch trên; giao CATP chủ trì, phối hợp với các tổ chức tín dụng, VAMC và các cơ quan liên quan đảm bảo ANTT trong việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ; giao Cục Thi hành án dân sự TP chủ trì, phối hợp với VAMC và các tổ chức tín dụng thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng; giao UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu…

PHÚ NAM