Phấn đấu thực hiện và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã đề ra

Thứ tư, 16/08/2023 11:26
Sáng 16-8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và một số nội dung theo Quy chế làm việc.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá kết quả của nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy cho biết, tại Hội nghị lần này, sẽ áp dụng phương thức thảo luận tại tổ để cho các đại biểu có nhiều thời gian, điều kiện tham gia thảo luận sâu hơn, toàn diện hơn vào các tài liệu trình tại Hội nghị nhằm đảm bảo chất lượng các nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ. Vì vậy, đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng.

Cụ thể, với dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, đề nghị đại biểu tập trung những nhóm nội dung, đó là: Nhận định, đánh giá về bối cảnh tình hình trong nửa đầu nhiệm kỳ cùng những thuận lợi, khó khăn tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã tác động như thế nào đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp; cần nhấn mạnh thêm những vấn đề gì?

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị

Đánh giá khách quan tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại chương trình hành động số 01 thực hiện Nghị quyết và các chương trình công tác trọng tâm hằng năm có đảm bảo yêu cầu hay không? Nêu rõ nguyên nhân, lý do và trách nhiệm cụ thể; đi sâu vào phân tích những nội dung nào đã hoàn thành, nội dung nào thực hiện còn chậm, nội dung nào trễ hạn và đã gia hạn nhiều lần nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Theo Bí thư Thành ủy, đến nay có 9/25 chỉ tiêu Nghị quyết đã hoàn thành, 16/25 chỉ tiêu cần tiếp tục tập trung thực hiện, nên đề nghị các đại biểu phân tích cụ thể các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội; đánh giá về chất lượng các chỉ tiêu đã hoàn thành và mức độ, khả năng hoàn thành đối với các chỉ tiêu còn lại đến cuối nhiệm kỳ.

Về kết quả nổi bật trên các mặt công tác, dự thảo báo cáo sơ kết và 10 báo cáo chuyên đề đã nêu khá đầy đủ; đề nghị các đại biểu trên lĩnh vực, địa bàn công tác tiếp tục thảo luận góp ý kiến, qua đó làm rõ hơn những kết quả mà Đảng bộ thành phố đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Với những hạn chế, khó khăn, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung bàn bạc, phân tích, làm rõ các vấn đề đã nêu tại dự thảo Báo cáo, nhất là những hạn chế, khó khăn liên quan đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tình trạng cán bộ, công chức, viên chức e ngại, né tránh trong thực thi nhiệm vụ, làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm. Những điểm chưa phù hợp về cơ cấu kinh tế thành phố; việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt thấp; thu ngân sách giảm trên một số lĩnh vực; tiến độ công tác lập quy hoạch, các công trình, dự án trọng điểm; việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Những đánh giá về đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, khó lường... đã đúng, đã đầy đủ với tình hình thực tiễn chưa?. “Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần này có ý nghĩa rất quan trọng, và là Hội nghị bản lề để Đảng bộ thành phố làm rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ nhằm phấn đấu thực hiện và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã đề ra. Khối lượng công việc là rất lớn, thời gian không nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy hiệu quả phương thức thảo luận tổ, cùng tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố trong tham gia ý kiến để Hội nghị đạt chất lượng và thu được nhiều kết quả tốt đẹp” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong nửa nhiệm kỳ qua, trước những khó khăn, thách thức rất lớn do những bất ổn của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, đặc biệt là sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 chiếm gần 2/3 năm đầu nhiệm kỳ, song Đảng bộ thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp mang lại hiệu quả với tinh thần linh hoạt, quyết liệt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là trước những vấn đề mới nảy sinh, chưa có trong tiền lệ. Nhờ đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố giữ được sự ổn định và có chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực.

Đáng chú ý, trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, Thành ủy cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã bản lĩnh, đoàn kết, đề ra nhiều biện pháp, linh hoạt, sáng tạo để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, với mục tiêu “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết”, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực chủ yếu. Ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đã kịp thời triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Trung ương, của thành phố về khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Kinh tế thành phố có tăng trưởng và phục hồi nhanh trên một số lĩnh vực, nhất là dịch vụ, du lịch, công nghiệp công nghệ thông tin. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt, GRDP giai đoạn 2021-2023 ước tăng 6,3%/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đã tăng qua các năm; tổng doanh thu lưu trú, lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước tăng 50,9%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hoá giai đoạn 2021-2023 ước tăng 11,3%/năm; doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi, bưu chính và chuyển phát giai đoạn 2021-2023 ước tăng 13,8%/năm; kim ngạch xuất khẩu ước tăng bình quân 12,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước tăng 16,3%/năm; thu hút đầu tư trong nước tăng khá. Tiến độ các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực được đẩy nhanh…

Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện với nhiều chính sách mang đậm tính nhân văn được dư luận đánh giá cao; đời sống nhân dân được đảm bảo, nhất là quan tâm cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và thiên tai. Các dự án, công trình trên lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, các thiết chế văn hóa và giải quyết các vấn đề dân sinh được quan tâm đầu tư với quy mô ngày càng lớn hướng đến sự phát triển bền vững của thành phố. Khai thác tốt các giá trị văn hóa để phục vụ du lịch; một số di tích đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động “xã hội đen”, “tín dụng đen”, tội phạm về ma túy, sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế; tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 03 tiêu chí.

Công Hạnh