Phát động mô hình Chi hội Người cao tuổi không có con cháu vi phạm pháp luật

Thứ sáu, 26/08/2022 14:19
Tại lễ phát động mô hình vào ngày 25-8, ông Nguyễn Dũng - Chủ tịch MTTQVN P. Điện Dương (Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, mục đích của mô hình là Chi hội Người cao tuổi (NCT) tiếp tục vận động, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, đặc biệt là tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, “tín dụng đen”.
Đại diện 10 Chi hội NCT tại các khối phố đã ký cam kết triển khai hoạt động mô hình.
Đại diện 10 Chi hội NCT tại các khối phố đã ký cam kết triển khai hoạt động mô hình.

Phát huy vai trò xây dựng của NCT, các dòng họ vững mạnh, hương ước họ tộc quy định con cháu chung tay giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trật tự trị an tại địa phương. Các Chi hội sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAP và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động con cháu tham gia các hoạt động ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Sau lễ phát động, đại diện 10 Chi hội NCT tại các khối phố đã ký cam kết triển khai hoạt động mô hình. Mô hình này ra đời ở P. Điện Dương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thị xã, nhất là tại khu vực giáp ranh TP Hội An. Được biết, phường Điện Dương là đơn vị thứ tư trên địa bàn thị xã triển khai mô hình này trên diện rộng.

Phan Thanh Hồng