Phát động phong trào "Phật tử đồng hành đảm bảo ANTT và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thứ hai, 03/01/2022 18:41

Đại diện CA, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban MTTQVN huyện ký kết thực hiện phong trào.

Quảng Trị – CAH Hướng Hóa vừa phối hợp với Ủy ban MTTQVN và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức Lễ phát động phong trào "Phật giáo huyện Hướng Hóa tham gia bảo đảm ANTT, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Buổi lễ diễn ra tại Chùa Phước Bảo (TT Lao Bảo), có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo CA tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện các chùa, phật tử  trên địa bàn thể hiện sự ủng hộ nhằm phát huy vai trò của tăng ni, phật tử trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới, chung sức đảm bảo ANTT địa bàn. Để phong trào được lan tỏa sâu rộng, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện và các cơ quan phối hợp sẽ triển khai nhiều nội dung quan trọng, trong đó xây dựng điểm mô hình "Phật tử đồng hành bảo đảm ANTT và xây dựng đô thị văn minh" tại chùa Phước Bảo, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo nhân rộng mô hình tại các chùa, niệm phật đường trên địa bàn. CA cũng làm nòng cốt trong công tác đảm ANTT, chủ động nắm tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Bảo Hà