Phát động ủng hộ Qũy Bảo tồn Di sản Huế

Thứ hai, 06/05/2024 14:10
Tại Hội nghị quán triệt Chỉ thị 42-CT/TU của Tỉnh ủy, thông tin về "Định hướng xây dựng, phát triển Thừa Thiên - Huế đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Trường Cao đẳng (CĐ) Huế tổ chức cuối tuần qua, nhà trường đã phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản Huế.

Theo đó, việc phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản Huế trong toàn trường được xem là một trong những việc làm thiết thực với mong muốn mỗi người dân Huế, mỗi cán bộ, giáo viên, học viên của trường với những việc làm nhỏ sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; để các di sản văn hóa Huế được bảo tồn, gìn giữ, phát huy và chính người dân Huế sẽ là những người được hưởng lợi từ những thành quả đó.

Chia sẻ, giới thiệu về Quỹ Bảo tồn Di sản Huế và công cuộc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản Huế, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Nguyễn Phước Hải Trung đánh giá cao sự tiên phong của Trường CĐ Huế trong việc phát động ủng hộ Quỹ. Đây là sự động viên, khích lệ để đơn vị và các cá nhân, tổ chức liên quan tiếp tục nỗ lực trong công cuộc hồi hương cổ vật, bảo tồn những di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, phát huy các giá trị di sản. Ngay sau lễ phát động, cán bộ và người lao động Trường CĐ Huế đã cùng đóng góp Quỹ trực tuyến và trực tiếp.

TTH-O- B.T