Phát hiện nhiều sai phạm sau thanh tra ở Quảng Nam

Thứ hai, 01/02/2021 16:28

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, trong năm 2020 đơn vị đã thực hiện 126 cuộc thanh tra theo kế hoạch (đạt tỷ lệ 133%). Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 26,5 tỷ đồng và 92.151m2 đất tại 280 đơn vị, cá nhân sai phạm. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 19 tỷ đồng và 68.667m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính 174 tập thể, 125 cá nhân. Thanh tra tỉnh đã kiểm điểm trách nhiệm 56 tập thể, 101 cá nhân và kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 4 vụ.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết đơn cầu cứu của người dân liên quan đến sai phạm đất đai.

Cụ thể, trong đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã triển khai 39 cuộc thanh tra, kết thúc 36 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 34 cuộc thanh tra. Phát hiện sai phạm hơn 10,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 8,8 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 89 tập thể, 32 cá nhân. Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm chủ yếu như: sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định, không thực hiện việc lập dự toán, trình phê duyệt quyết toán nguồn thu đấu thầu; một số khoản chi từ nguồn thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa đảm bảo.

Đối với thanh tra quản lý ngân sách Nhà nước, đơn vị đã thực hiện 48 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 35 cuộc thanh tra. Phát hiện sai phạm hơn 5,7 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 4 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 24 tập thể, 27 cá nhân. Những sai phạm được phát hiện như: công tác quản lý tài chính ngân sách chưa chặt chẽ; chi không đúng nguồn, không có dự toán, không đúng dự toán, sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, không đúng mục đích, tự đặt ra các khoản chi trái quy định. Trong lĩnh vực đất đai, Thanh tra tỉnh tiến hành 26 cuộc thanh tra, kết thúc 24 cuộc và ban hành kết luận 20 cuộc thanh tra. Đơn vị đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2,5 tỷ đồng, 858.246m2 đất.

Đặc biệt, trong thanh tra chuyên đề việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 19 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 7,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước và thu hồi nộp vào Quỹ Bảo hiểm y tế  6,2 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 41 tập thể, 25 cá nhân. Ngoài ra, qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đơn vị đã thực hiện 202 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 10.579 cá nhân, tổ chức. Qua đó, phát hiện xử lý 295 tổ chức, cá nhân, kiến nghị thu hồi 382 triệu đồng, xử phạt hành chính 4,2 tỷ đồng.

"Qua thanh tra đơn vị đã phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng, như: Phát hiện vi phạm pháp luật, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra CAH Hiệp Đức để làm rõ hồ sơ liệt sĩ ông Nguyễn Vàng; Thanh tra huyện Duy Xuyên phát hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí chi trả trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực xã Duy Sơn có hành vi vi phạm pháp luật, với tổng số tiền hơn 598 triệu đồng; thị xã Điện Bàn kết thúc thanh tra việc lập hồ sơ, thủ tục cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đối với 4 trường hợp ở P. Điện Ngọc, chuyển hồ sơ sang CQĐT làm rõ hành vi vi phạm của ông Trần Mười - công chức địa chính P. Điện Ngọc...", đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Nam thông tin thêm.

B.B