Phát hiện, xử lý 12 cơ sở lưu trú vi phạm quy định phòng chống dịch

Thứ sáu, 07/01/2022 13:57

Ngày 6-1, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2021 Thanh tra Sở phối hợp chính quyền các địa phương kiểm tra chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 tại 150 cơ sở lưu trú, 25 đơn vị lữ hành và 16 khu điểm. Qua kiểm tra đã phát hiện 12 cơ sở lưu trú có hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch, đã xử phạt 7 đơn vị với số tiền 80 triệu đồng, chuyển hồ sơ 5 cơ sở lưu trú cho UBND các quận/huyện xử lý theo phân cấp ủy quyền. Sở cũng trình Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố thu hồi Quyết định thiết lập cơ sở cách ly tập trung có thu phí 3 khách sạn vi phạm Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20-3-2020 của Bộ Y tế.  

Công Khanh