Phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng và phát triển Đà Nẵng

Thứ sáu, 07/01/2022 07:52

“Hệ thống Dân vận các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng và tham mưu kịp thời, xử lý các kiến nghị của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong bối cảnh thành phố gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19; nhất là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư được giải quyết kịp thời, không để xảy ra các điểm nóng”, đó là khẳng định của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tại hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban chỉ đạo T98 thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức ngày 6-1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Dân vận khéo năm 2021.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Ban Dân vận Thành ủy cùng các cơ quan, đơn vị liên quan và tổ chức dân vận các cấp đã đạt được trong năm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định rằng, công tác dân vận đã góp phần vào kết quả chung đạt được của TP trong năm qua.

Nổi bật nhất là việc tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu ban hành hệ thống văn bản để chính quy hóa công tác dân vận, thực hiện tốt dân chủ ở xã, phường; 83 thủ tục hành chính được rút ngắn và bãi bỏ; công đoàn, các đơn vị, cơ quan đã quan tâm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác tôn giáo dân tộc được triển khai tích cực, đóng góp vào sự thành công chung trong công tác phòng chống dịch và các hoạt động chung của TP.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo ông Triết, việc nắm tư tưởng trong nhân dân và tham mưu để kịp thời đưa ra các quyết sách vẫn chưa thực sự rõ nét. Mô hình dân vận khéo chưa thật sự rõ, chưa được áp dụng, phổ biến trong thực tế; quy chế dân chủ trong doanh nghiệp năm 2021 còn nhiều khó khăn; đối thoại trong doanh nghiệp chưa được thực hiện nhiều; số doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ chưa cao.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị hệ thống dân vận các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP. Trong đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác dân vận, làm rõ mối quan hệ mật thiết của người dân với Đảng, phát huy vai trò làm chủ và tham gia của người dân trong xây dựng và phát triển thành phố và đất nước...

Các địa phương, đơn vị tập trung nắm tình hình người dân, doanh nghiệp, tình hình tôn giáo, dân tộc sâu hơn nữa, cụ thể hơn nữa để tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, các lực lượng yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn sau đại dịch; tập trung xử lý các vấn đề bức xúc trong nhân dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân. Ban dân vận các cấp quan tâm, nâng cao hiệu quả giám sát, vận động người dân chấp hành biện pháp phòng chống dịch khi nguy cơ dịch bệnh vẫn còn rất lớn; tham gia công tác giải phóng mặt bằng, công tác giải tỏa đền bù, vận động nhân dân tham gia nâng cấp hệ thống đô thị; tăng cường hòa giải, đối thoại ở cơ sở, không để phát sinh những điểm nóng, phát huy vai trò của những tổ hòa giải ở cơ sở và nâng cao chất lượng Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng...

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo dân tộc năm 2021.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy cho biết, năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở đều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, vừa phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở TP đã thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm năm 2021; việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục duy trì nề nếp, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn và trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Về công tác dân vận, năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy đã tích cực phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra; chủ động tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết có chất lượng các văn bản của T.Ư, Thành ủy về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, dân tộc. Các cấp ủy Đảng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, thực hiện các quyết sách của T.Ư, của TP trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, mưa bão. Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả tích cực..

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Dân vận khéo năm 2021; tặng bằng khen cho 10 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo dân tộc năm 2021. Ban Dân vận Thành ủy khen thưởng cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng.

D.Hùng