Phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Thứ tư, 12/06/2024 14:52

Ngày 11-6, Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học trọng điểm cấp quốc gia mã số KX.04.11/21-25 về bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới phối hợp Quận ủy Sơn Trà, Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tổ chức tọa đàm với 2 chuyên đề: "Vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội: Thực trạng và vấn đề đặt ra",“Phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng, chính quyền-Thực trạng và vấn đề đặt ra”, dưới sự chủ trì của Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang.

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm chuyên đề tại quận Sơn Trà.
Ông Bùi Tuấn Quang - Phó Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại tọa đàm.

Phát huy vai trò nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội

Theo Quận ủy Sơn Trà, trong những năm qua, bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được hệ thống chính trị quận Sơn Trà vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội (KT-VH-XH) và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Qua đó, thường xuyên đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hành động quyết liệt, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ngành quận Sơn Trà từng bước vận dụng, đổi mới cách làm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng khu dân cư. Cùng đó, tạo mọi điều kiện để Nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng Nhân dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để giải quyết chu đáo, kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, giảm phiền hà cho Nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nề nếp, hiệu quả, hạn chế thấp nhất đơn thư tồn đọng, kéo dài. Dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được khẳng định, uy tín được củng cố và nâng cao, quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội với người dân ngày càng gắn bó hơn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng đã tăng cường thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; phát huy khá tốt vai trò của Nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai, thực hiện đi vào nề nếp, từng bước được nâng cao chất lượng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình “Dân vận khéo” được lan tỏa, phát huy ngày càng cao sức mạnh khối đại đoàn kết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đưa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đi vào cuộc sống, không ngừng nâng cao dân trí, dân chủ ở cơ sở; cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên tổ chức có hiệu quả việc đối thoại với Nhân dân...

Tại hội thảo, các cơ quan, ban, ngành Trung ương và quận Sơn Trà đã tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc vận dụng bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; việc thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung này trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là vai trò của nhân dân trong công tác phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm chuyên đề tại quận Sơn Trà.

Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền

Tọa đàm tại quận Ngũ Hành Sơn, Ban Dân vận Quận ủy cho biết, thời gian qua, công tác dân vận, vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện…

Tiếp tục kế thừa và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Cao Thị Huyền Trân cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định làm cơ sở cho việc triển khai công tác dân vận, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, trong đó, trọng tâm đã thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng với đó, quận tập trung thực hiện và phát huy tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 119/2020 của Quốc hội. Trong đó, chú trọng vai trò, vị trí của người dân trong quá trình tham gia xây dựng, ban hành và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách; tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân ngay từ cơ sở…

Tại tọa đàm, Bí thư các đảng ủy, Trưởng các ban, Bí thư các chi bộ khu dân cư tập trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã tập trung thảo luận, làm rõ những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Bùi Tuấn Quang-Phó Trưởng Ban Dân vận trung ương hy vọng, từng cán bộ, Đảng viên tại quận Ngũ Hành Sơn hiểu sâu, đúng hơn nữa về bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” để thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy hết sức mạnh tổng hợp của nhân dân để xây dựng Ngũ Hành Sơn ngày càng tươi đẹp hơn.

L.A.T- M.T