Phát huy vai trò ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tham mưu công tác tổ chức cán bộ của thành phố

Thứ ba, 11/10/2022 15:47
Chiều 10-10, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2022), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm và chúc mừng Ban Tổ chức Thành ủy.

Chúc mừng ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố nói chung và Ban Tổ chức Thành ủy nói riêng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thay mặt Thường trực Thành ủy cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp, cống hiến, nỗ lực của tập thể Ban Tổ chức Thành ủy trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, ngành Tổ chức xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua các thời kỳ, ngày càng nâng cao vai trò, vị thế.

Thời gian qua, đặc biệt trong năm 2022, Thường trực Thành ủy ghi nhận sự nỗ lực cống hiến và kết quả công tác của Ban Tổ chức Thành ủy, các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng cơ bản bảo đảm thời gian, tiến độ, giúp cho công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đặc biệt là các văn bản mới của Trung ương kịp thời.

Ban Tổ chức Thành ủy kịp thời theo dõi, tham mưu, thẩm tra, thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình để Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có những quyết định kiện toàn, sắp xếp công tác cán bộ cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Thường trực Thành ủy mong cán bộ, công chức Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở thực tiễn của thành phố để tham mưu công tác cán bộ cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để có sự chọn lựa đúng, phù hợp, có những quyết sách về công tác tổ chức cán bộ, cũng như công tác xây dựng Đảng; góp phần củng cố, tạo niềm tin và động lực làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên hiện nay.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cảm ơn, tiếp thu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, đồng thời hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Thành ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố nói chung, chung sức, đồng lòng để nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

T.H