Phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn và hướng tới chính quyền đô thị

Thứ bảy, 20/11/2021 17:30

Ông Lê Minh Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi giám sát việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Q. Liên Chiểu diễn ra ngày 18-11, ông Lê Minh Trung- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, Liên Chiểu cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tiễn trong thời gian đến, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền đô thị và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền Q. Liên Chiểu cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án mang tính động lực, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thành các dự án đưa vào sử dụng; tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đã giao đất cho các nhà đầu tư; nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án treo, dự án thi công chậm tiến độ. Bên cạnh quan tâm quy hoạch, đầu tư, quản lý, sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa- thể thao trên địa bàn quận phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, Liên Chiểu cũng cần chủ động xây dựng quy hoạch, đề xuất thành phố đầu tư cho các công trình giáo dục, trường học trên địa bàn, nhằm bảo đảm việc dạy và học 2 buổi/ngày; bảo đảm các vấn đề về môi trường nói chung và vấn đề an ninh nguồn nước tại đầu nguồn sông Cu Đê. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng, Mặt trận, đoàn thể cần phối hợp làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo tình hình kết quả thực hiện tại cơ sở đến các cấp để làm cơ sở đánh giá, từ đó có những kiến nghị, đề xuất thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Cùng với đó, rà soát, ban hành các văn bản, quy định liên quan đến việc triển khai, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Tăng cường triển khai các giải pháp liên quan đến phát triển chuyển đổi số gắn với các ứng dụng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, nhằm, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. 

Lãnh đạo Q. Liên Chiểu cho hay, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, quận đã bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với các chức danh chuyên trách HĐND quận, phường và chuyển đổi cán bộ, công chức phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận. Ngoài ra, UBND quận đã thực hiện sắp xếp cán bộ thuộc chức danh Phó Chủ tịch HĐND của 5 phường; chuyển 69 cán bộ phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận.

CÔNG HẠNH