Phổ biến pháp luật cho chức sắc các tôn giáo trên địa bàn Đà Nẵng

Thứ sáu, 12/04/2024 07:05
Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ TP Đà Nẵng ngày 11-4 tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29-12-2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Đà Nẵng. Hơn 200 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Định- Trưởng phòng Thanh Tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo như: Luật tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ; về tình hình tôn giáo Việt Nam, khái quát về các tôn giáo trên địa bàn TP; Tín ngưỡng, công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng; Quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo…

Thanh Hoa