Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Thứ bảy, 29/06/2024 07:05

BÌNH ĐỊNH - Sáng 28-6, tại TP Quy Nhơn, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đã tổ chức chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 cho 200 đại biểu là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện cho các tổ chức tôn giáo; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, báo cáo viên Ban Tôn giáo Chính phủ đã truyền đạt cho các đại biểu về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Thẩm quyền của UBND các cấp và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt là giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị định số 95/NĐ-2023/NĐ-CP ngày 29-12-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo vừa có hiệu lực ngày 30-3-2024. Giới thiệu một số điểm mới trong Luật Đất đai, Luật Xây dựng có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo...

Việc phổ biến kiến thức pháp luật sẽ giúp chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo nắm được những kiến thức pháp luật cần thiết để điều chỉnh hành vi, hoạt động theo quy định của pháp luật; biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước.

B.Đ