Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang hủy bỏ văn bản ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Thứ bảy, 03/02/2024 11:01
Ngày 2-2, UBND H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện này thu hồi 2 văn bản về việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn.
Phòng TN&MT H. Hòa Vang ban hành văn bản thu hồi, hủy bỏ các công văn đã ban hành sai quy định, cản trở việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất.
Phòng TN&MT H. Hòa Vang ban hành văn bản thu hồi, hủy bỏ các công văn đã ban hành sai quy định, cản trở việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Theo đó, Phòng TN&MT H. Hoà Vang đã ban hành Công văn số 167/TNMT để thu hồi, hủy bỏ Công văn số 1242/TNMT ngày 7-11-2023 đồng thời hướng dẫn công dân nộp lại hồ sơ giải quyết theo quy định. Đơn vị này cũng thu hồi và hủy bỏ công văn số 1480/TNMT ban hành vào ngày 29-12-2023, trình UBND huyện ký quyết định chuyển mục đích cho một công dân khác theo quy định của Luật Đất đai.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, qua theo dõi hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, trong đó có Chi nhánh tại H. Hòa Vang, đồng thời nắm bắt thông tin phản ánh từ người sử dụng đất trên địa bàn huyện, Sở TN&MT TP Đà Nẵng phát hiện Phòng TN&MT H. Hòa Vang đã xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở tại nông thôn đối với 2 công dân nêu trên là không có căn cứ, không áp dụng các quy định của pháp luật về đất đai để có ý kiến thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của công dân. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người sử dụng đất, Sở đề nghị UBND H. Hòa Vang chỉ đạo Trưởng phòng Phòng TN&MT huyện xem xét, thu hồi các văn bản nêu trên và thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cho công dân đảm bảo quy trình theo quy định đồng thời làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc cản trở việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến ban hành các văn bản sai quy định, ông Trương Tấn Mạnh - Trưởng phòng TN&MT H. Hòa Vang cho biết việc này liên quan đến nhiều thứ, sẽ trao đổi cụ thể vào một dịp khác.

Công Khanh