Phú Yên bảo tồn nghệ thuật Bài chòi tại địa phương

Thứ ba, 25/05/2021 15:30

Người dân TP Tuy Hòa (Phú Yên) đến chơi và thưởng thức nghệ thuật Bài chòi.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021.

Đề án nhằm bảo tồn, gìn giữ, kế thừa và phát huy có chọn lọc giá trị DSVH Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh; phục vụ nhu cầu nhận thức và hưởng thụ văn hóa tại địa phương; gắn kết DSVH với phát triển du lịch, thu hút các nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH nghệ thuật Bài chòi trong tỉnh.

Theo đó, các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện như: Tổ chức khảo sát, kiểm kê di sản Nghệ thuật Bài chòi và các tập quán, nghi lễ truyền thống tốt đẹp gắn với di sản Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh; tổ chức truyền dạy và thực hành di sản Nghệ thuật Bài chòi; mở trại sáng tác bài chòi, bồi dưỡng nghiệp vụ hát bài chòi; tổ chức trình diễn di sản Nghệ thuật Bài chòi kết hợp với một số loại hình nghệ thuật truyền thống khác tại thị xã Đông Hòa; hỗ trợ trình diễn Nghệ thuật Bài chòi nhằm quảng bá du lịch Phú Yên tại Hà Nội; tích hợp nội dung di sản Nghệ thuật Bài chòi vào tài liệu giáo dục ở địa phương…

P.Y