Phục dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa Cơ Tu để phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu, 28/04/2023 08:45
Ngày 27-4, tại thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, UBND H.Hòa Vang (Đà Nẵng) tổ chức Liên hoan Văn hóa - Thể thao và phục dựng Lễ hội truyền thống đồng bào Cơ Tu năm 2023.
Múa tung tung da dá của đồng bào Cơ Tu tại liên hoan văn hóa - thể thao ở Hòa Bắc.
Bà con Cơ Tu giới thiệu các sản phẩm nghề truyền thống tại liên hoan văn hóa - thể thao ở Hòa Bắc.
Múa tung tung da dá của đồng bào Cơ Tu tại liên hoan văn hóa - thể thao ở Hòa Bắc.

Ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch UBND H.Hòa Vang cho biết, cộng đồng bà con Cơ Tu ở Hòa Vang hiện có 1. 450 người, sinh sống tại 3 thôn Phú Túc, xã Hòa Phú và Tà Lang, Giàn Bí, xã Hòa Bắc. Liên hoan Văn hóa - Thể thao và phục dựng Lễ hội truyền thống người Cơ Tu lần này nhằm mục đích bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu trước nguy cơ mai một, thất truyền do sự biến đổi của kinh tế - xã hội và quá trình giao lưu hội nhập; trình diễn một số nét tinh hoa văn hóa - nghệ thuật, đồng thời phát động phong trào thi đua sáng tạo, giữ gìn các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Cơ Tu trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời mở rộng giao lưu cộng đồng người Cơ Tu để làm giàu vốn văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu H.Hòa Vang và thắt chặt mối quan hệ giữa các địa phương. Cùng với đó là quảng bá vẻ đẹp, sự độc đáo của văn hóa cộng đồng người Cơ Tu hướng tới phát triển du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đặc biệt là trong cộng đồng bà con Cơ Tu.

Hoạt động này nằm trong chương trình Tuần lễ du lịch Hòa Bắc diễn ra từ ngày 25-4 đến ngày 1-5, hưởng ứng ngày “Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19-4”, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975-2023) và Quốc tế lao động 1-5.

Hồng Thanh