Quận Hải Châu phấn đấu 100% chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, xử lý

Thứ ba, 23/03/2021 16:41

Đại biểu HĐND Q. Hải Châu dự tổng kết hoạt động khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021.

ĐÀ NẴNG- Hội đồng nhân dân (HĐND) Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) chiều 22-3 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND Q. Hải Châu đã tổ chức 16 kỳ họp, thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát và chất vấn tại các kỳ họp với 78 lượt thảo luận và 70 lượt chất vấn của các địa biểu liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, trật tự đô thị, xây dựng cơ bản, an ninh trật tự... Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 14 cuộc giám sát chuyên đề và 80 cuộc giám sát theo kế hoạch. Thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quản lý, điều hành của UBND quận và thực tiễn đời sống của nhân dân.

Cũng tại hội nghị, UBND Q. Hải Châu đã báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 5 năm (từ 2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm đều đạt. Trong đó, công tác giảm nghèo về đích trước 2 năm so với Đề án giảm nghèo thành phố. Năm 2019 đạt 105% chỉ tiêu giảm nghèo thành phố giao theo tiêu chuẩn nghèo mới. Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025, Q. Hải Châu tiếp tục đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu để hoàn thành. Nổi bật là phấn đấu đến năm 2025, 100% phường tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý hợp vệ sinh 100%. Quận cũng phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành cơ bản Đề án tái thiết đô thị ở phường Bình Hiên và chuẩn bị triển khai tiếp ở một số phường còn lại.

MAI VINH