Quận Thanh Khê khai mạc lớp Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Thứ bảy, 15/06/2024 11:22

Sáng ngày 15-6, Quận ủy Thanh Khê đã khai mạc lớp Sơ cấp lý luận chính trị cho 141 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn quận năm 2024.

Thông qua lớp học này sẽ giúp học viên hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Các đại biểu dự lễ khai mạc lớp học
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát biểu khai mạc lớp học

Các đại biểu dự lễ khai mạc lớp học

Trên cơ sở đó, giúp học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để học viên tiếp tục theo học các chương trình cao hơn hoặc được miễn học một số chương trình, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định.

Lớp học kéo dài trong thời gian 1,5 tháng và được tổ chức học tập trung ngoài giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị.

PHƯƠNG KIẾM