Quảng Nam bổ sung 165 tên đường vào ngân hàng tên đường

Thứ sáu, 09/07/2021 16:28

Ngày 8-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tỉnh nhằm đánh giá dự thảo xác lập Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh năm 2021, do Sở VH-TT&DL thực hiện. 

Cuộc họp thống nhất bổ sung thêm 165 tên đường do các huyện, thị xã, thành phố đề xuất vào quỹ tên đường, công trình công cộng được HĐND tỉnh thông qua trong giai đoạn 2001 - 2015 (gồm 626 tên). Sau bổ sung, ngân hàng tên đường, công trình công cộng của tỉnh có 791 tên; gồm: Danh nhân Việt Nam có 652 tên (danh nhân liên quan đến lịch sử, văn hóa Quảng Nam chiếm 40,7%); sự kiện lịch sử, địa danh, mỹ từ có 133 tên; danh nhân nước ngoài có 6 tên. Cuộc họp thống nhất bổ sung.

Quảng Nam hiện có trên 960 đường được đặt tên tại TP Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và 10 thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh.

TH. HÀ