Quảng Nam bổ sung hơn 44,5 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 02/11/2022 08:23
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 2942 về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương với số tiền: 44.530.000.000 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó: bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và địa phương số tiền 43.828.000.000 đồng; Điều chỉnh nguồn kinh phí đã cấp cho Sở Nông nghiệp và PTNT số tiền: 702.000.000 đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế của ngân sách tỉnh năm 2022 sang nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Lê Văn Huân