Quảng Nam cấm Công ty Trọng Trí tham gia đấu thầu trong 5 năm

Thứ ba, 11/07/2023 07:10
Ngày 10-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí (địa chỉ 07- Trần Phú, thị trấn Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong vòng 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Lý do, Công ty Trọng Trí đã kê khai và cung cấp các tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu khi tham gia dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013. Trước đó, Công ty Trọng Trí tham gia đấu thầu 2 gói thầu thi công xây dựng gồm: "Trạm quản lý bảo vệ rừng và đường tuần tra rừng kết hợp với du lịch sinh thái" và gói thầu "Công trình xây dựng nhà vườn ươm và hệ thống đường nội bộ trong sân vườn ươm" tại Vườn Quốc gia Sông Thanh. Do vi phạm kê khai và cung cấp các tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu nên UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định hủy, không công nhận kết quả 2 gói thầu trên.

T.TÂN