Quảng Nam chọn 13 địa phương để kiểm tra, phúc tra công tác phòng chống cháy nổ

Thứ ba, 19/03/2024 07:00
Theo kế hoạch kiểm tra, phúc tra kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) do UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành, tỉnh sẽ lập đoàn kiểm tra, phúc tra gồm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và cơ quan tham mưu, giúp việc thuộc các đơn vị: Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở VH-TT&DL, Công ty Điện lực Quảng Nam.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra đối với UBND các địa phương: Thăng Bình, Phú Ninh, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Giang. Đồng thời phúc tra đối với UBND các địa phương: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn.

Đoàn kiểm tra, phúc tra không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị, địa phương được kiểm tra, phúc tra; phát huy kết quả tích cực đã đạt được và làm rõ những hạn chế còn tồn tại để tổ chức khắc phục và tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Q.N