Quảng Nam có 365.000 gia đình văn hóa

Thứ tư, 23/12/2020 22:08

Ngày 22-12, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2020 và 10 năm chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2000, toàn tỉnh có 78.610 hộ gia đình văn thì đến cuối năm 2020 có hơn 365.000 hộ gia đình văn hóa; 1.076 thôn, tổ dân phố văn hóa. Đời sống vật chất tinh thần của người dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi được nâng lên rõ rệt. Phong trào “chiến lược phát triển gia đình Việt Nam” giai đoạn 2010-2020 có 95% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện các Chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới. Tỷ lệ hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội giảm mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 23 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2020 và 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

TH. HÀ