Quảng Nam công bố kết quả quan trắc môi trường 2020

Thứ bảy, 24/04/2021 17:19

QUẢNG NAM - Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam ngày 23-4 tổ chức hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Trong 12 đợt quan trắc năm 2020, cho thấy: Chất lượng nước sông ở hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn, hệ thống sông Tam Kỳ và nước sông Trường Giang hầu hết các thông số nằm trong giới hạn cho phép. Nước các hồ thủy lợi, hồ chứa đạt yêu cầu chất lượng nguồn cấp nước sinh hoạt. Môi trường không khí xung quanh tại các nút giao thông trên QL1A không bị ô nhiễm các thông số khí độc CO, NO, SO, nhưng đã biểu hiện ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc và ô nhiễm bụi vào một số thời điểm. Chất lượng môi trường đất nông nghiệp ở 4 cánh đồng ở các địa phương Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An và Duy Xuyên đều đạt mức cho phép, với hàm lượng các kim loại trong đất đầu năm trong giới hạn.

TH. HÀ