Quảng Nam đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương

Thứ sáu, 06/12/2019 10:45

Ngày 5-12, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam Trần Quốc Bảo cho biết, sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, đơn vị đã bắt tay thực hiện việc tổ chức khảo sát, điều tra đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn và có sử dụng dịch vụ hành chính công của Sở, Ban, ngành và địa phương. Đây là hoạt động phục vụ cho việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2019 theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng được đánh giá là 19 sở, ban, ngành ở tỉnh và 18 UBND huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Phạm vi khảo sát để đánh giá dự kiến khoảng 1.000 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang triển khai hoạt động sản xuất – kinh doanh trên địa bàn Quảng Nam. Chỉ số đánh giá là Bộ tiêu chí số DDCI của tỉnh năm 2019 gồm các chỉ số thành phần: tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu, tiếp cận đất đai. Khảo sát sẽ được thực hiện thông qua 2 hình thức: phỏng vấn trực tiếp và khảo sát qua thư, tuân thủ 3   quy tắc: đảm bảo tính ngẫu nhiên, mang tính đại diện, không lựa chọn mẫu theo định hướng chủ quan. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 10-2019 đến 4-2020.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc đánh giá năng lực cạnh tranh theo bộ chỉ số DDCI nhằm đánh giá khách quan năng lực điều hành của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh; tạo sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh về chất lượng điều hành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Công Khanh