Quảng Nam đưa ra đấu giá 2 dự án khai thác khoáng sản vàng gốc

Thứ bảy, 15/10/2022 15:23
QUẢNG NAM - Ngày 14-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa có Quyết định số 2713/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 2 dự án đầu tư khai thác khoáng sản vàng gốc phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam).
Khu vực Bãi Ruộng, một trong hai địa điểm được UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra đấu giá khai thác vàng.
Khu vực Bãi Ruộng, một trong hai địa điểm được UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra đấu giá khai thác vàng.

Cụ thể, khu vực mỏ vàng gốc tại thôn 2 (thôn 4B cũ, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn), diện tích được phê duyệt là 5,29ha, tài nguyên vàng gốc 121,25kg. Dự án thứ hai là khu vực vàng gốc Bãi Ruộng (xã Phước Thành), diện tích 1,01ha, tài nguyên vàng gốc 33,2kg. Hai khu vực này đã được Bộ TN&MT phê duyệt khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030.

Theo quyết định, UBND huyện Phước Sơn có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo ủy quyền của UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26-3-2012 của Chính phủ về đấu giá quyền khai thác khoáng sản để lựa chọn các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện; gửi kết quả phê duyệt đơn vị trúng đấu giá về UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh để theo dõi, giám sát. Đồng thời hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo về thăm dò, khai thác khoáng sản, môi trường, đất đai, đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật…

BÃO BÌNH