Quảng Nam kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công

Thứ năm, 16/05/2024 12:45
Ngày 15-5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 3435/UBND-KTTH gửi các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Đồng thời tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm; khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát giá tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi; Sở TN&MT chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền…

TRẦN TÂN