Quảng Nam lấy ý kiến nhân dân việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Thứ tư, 29/05/2024 14:35

Ngày 29-5, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam có Công văn số 795/SNV-TĐKT gửi các cơ quan báo, đài về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho 1 tập thể, 15 cá nhân.

Theo nội dung công văn, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương, để có cơ sở tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét, đề nghị các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân đảm bảo đúng quy định, Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) kính đề nghị các cơ quan báo, đài quan tâm, đăng tải thông tin để lấy ý kiến nhân dân đối với việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho 1 tập thể, 15 cá nhân.

Theo đó, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân, gồm: ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam; ông Trần Minh Thái, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Lưu Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể là Thanh tra huyện Nam Giang, cùng 12 cá nhân, gồm: Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, tỉnh Quảng Nam; ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; bà Nguyễn Thị Anh Thư, Trưởng Phòng Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam; bà Bùi Ly Dung, Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp, bà Trần Thị Kim Phụng, Trưởng Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam (nay là Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy).

Cấp địa phương có các cá nhân: ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn; ông Phạm Lương, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đại Lộc; ông Nguyễn Công Khai, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh; bà Văn Thị Lan, Chánh Thanh tra huyện Nam Giang; ông Huỳnh Minh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Núi Thành và ông Lê Quang Hạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình.

LÊ HẢI