Quảng Nam phân công ông Trần Xuân Vinh thực hiện quyền Chủ tịch HĐND tỉnh

Thứ bảy, 11/05/2024 06:20
Ngày 10-5, ông Nguyễn Chín- Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương phân công ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương giao Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi HĐND tỉnh kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định.

Trước đó, ông Phan Việt Cường- nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ, nên hiện tại Quảng Nam chưa có Chủ tịch HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, ông Lê Trí Thanh- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh có đơn xin từ chức và đã được HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam từ ngày 8-4-2024.

TRẦN TÂN