Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Thứ tư, 29/11/2023 06:44
Sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, chiều 28-11, kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp dưới sự chủ trì của ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND ông Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, qua thảo luận, xem xét chặt chẽ, kỹ lưỡng về cơ sở pháp lý, các quy định pháp luật và sự phù hợp thực tiễn đối với các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam đã nhất trí biểu quyết thông qua 7 nghị quyết với sự đồng thuận rất cao. Những nghị quyết vừa được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để nhân dân đồng thuận và chung sức thực hiện đạt kết quả cao. Trong đó, chú ý sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, tính kế thừa, đổi mới, trên cơ sở các quy hoạch chiến lược của giai đoạn trước và các yếu tố mới, cơ hội mới, các định hướng, chiến lược của tỉnh trong tổng thể định hướng phát triển quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng.

“Có thể khẳng định, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh lần này đã thành công tốt đẹp. Nhân kỳ họp này, tôi đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành và từng vị đại biểu HĐND tỉnh quyết liệt hành động trong thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích chung; quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, phấn đấu đưa Quảng Nam ngày càng phát triển, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra”- Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phan Việt Cường, thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn, thực hiện có hiệu quả và đề ra các giải pháp căn cơ để thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 đã đề ra. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 8-12 và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định.

TRẦN TÂN