Quảng Nam quyết liệt phục hồi và phát triển kinh tế

Thứ năm, 13/07/2023 06:59
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 12-7, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp dưới sự chủ trì của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam đã xem xét nhiều báo cáo, đề án do các cơ quan trình. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện tâm huyết, đầy trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp đã xem xét, thông qua 22 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực khác với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; giải quyết những vấn đề trong thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Quảng Nam năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Với tinh thần tiếp tục đổi mới, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận và đã được tổng hợp báo cáo trước HĐND tỉnh. Tại các phiên họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tập trung vào những vấn đề thực tiễn gặp phải, cần có giải pháp, chính sách để tháo gỡ. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã thể hiện tinh thần nghiêm túc,nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra các giải pháp cơ bản thiết thực để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý các lĩnh vực phụ trách.

Kỳ họp cũng được nghe Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm những nội dung, những vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

“Sau kỳ họp này, trên cơ sở các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các Nghị quyết; các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2023, nhất là tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; điều hành thu ngân sách linh hoạt; rà soát, giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của cử tri; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC, phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh…; đồng thời, nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo các nội dung trình các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9-2023”- ông Phan Việt Cường đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cũng tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN tỉnh và sự quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, giúp Quảng Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

TRẦN TÂN