Quảng Nam ra mắt Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

Thứ năm, 16/05/2024 09:53
Ngày 15-5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ra mắt Nhà bảo tàng đa dạng sinh học (ĐDSH) tỉnh. Đây là công trình bảo tàng ĐDSH cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước, sau một số Bảo tàng thiên nhiên và ĐDSH cấp quốc gia và vùng.
Các đại biểu tham quan Nhà bảo tàng đa dạng sinh học.
Các đại biểu tham quan Nhà bảo tàng đa dạng sinh học.

Bảo tàng ĐDSH tỉnh Quảng Nam nằm trong khuôn viên trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tại TP Tam Kỳ, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, trưng bày, quản lý tư liệu, mẫu vật về tài nguyên ĐDSH của tỉnh; phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về ĐDSH. Hiện tại, Bảo tàng đã sưu tập, lưu giữ hơn 3.700 bức ảnh; hơn 1.200 mẫu vật, tiêu bản động, thực vật trên địa bàn tỉnh và bộ dữ liệu, tài liệu, bản đồ số, các báo cáo khoa học. Việc giới thiệu và trưng bày ra mắt Bảo tàng ĐDSH nhằm quảng bá các giá trị tài nguyên ĐDSH, sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng trên địa bàn tỉnh; khơi dậy ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ và người dân, tầng lớp học sinh các cấp trong việc giữ gìn, bảo tồn ĐDSH của tỉnh nhà.

Lê Vương