Quảng Nam thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 23/11/2018 09:00

Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Hội đồng tư vấn) tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh này quyết định thành lập, do Chánh Thanh tra tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực và Giám đốc Sở TN&MT làm Phó Chủ tịch. Các Ủy viên Hội đồng tư vấn tỉnh gồm: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, VKS nhân dân tỉnh, TAND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tham gia. Hội đồng Tư vấn có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, chưa có sự thống nhất về quan điểm giải quyết vụ việc giữa các cơ quan có liên quan và các vụ việc khiếu nại khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

TH. HÀ