Quảng Nam thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững

Thứ sáu, 13/01/2023 13:54
Thực hiện triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, ngày 12-1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có công văn gửi các Sở, ban ngành và các địa phương.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, vẫn còn một số dự án (chủ yếu tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc) diễn ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện.

Để khắc phục một số nội dung tồn tại, bất cập và tăng cường công tác quản lý để thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, khẩn trương lập danh mục dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp. Đặc biệt, theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và "bong bóng" bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền…

LÊ HẢI