Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận “khéo”

Thứ sáu, 29/12/2023 06:40
Ngày 28-12, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và công tác phối hợp năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024.
Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác dân vận năm 2024 với các đơn vị, lực lượng vũ trang.
Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác dân vận năm 2024 với các đơn vị, lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đánh giá, trong năm 2023, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác đã đạt được một số kết quả tích cực. Công tác dân vận có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống…

Chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại cần khắc phục, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận trong năm 2024, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải luôn đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Cán bộ làm công tác dân vận phải thực sự dấn thân, trưởng thành từ thực tiễn; chân thành lắng nghe và chắt lọc các ý kiến của nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp hiệu quả để yên dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hành theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”…

LÊ VƯƠNG