Quảng Nam tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm

Thứ bảy, 26/11/2022 14:28
Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm, đạt 225% kế hoạch năm. Có 492 lượt doanh nghiệp (DN) đăng ký tuyển dụng, nhu cầu tuyển dụng hơn 7.700 chỗ làm trống mỗi phiên; số người đến tìm hiểu thông tin tại sàn là 2.706 lượt người.

Hơn 25.000 người được tư vấn các chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm cũng tạo nguồn giới thiệu cho DN 112 người, đã có 102 người xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trung tâm cũng đã tiếp nhận 11.736 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm đã hỗ trợ học nghề cho 168 người đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 852 triệu đồng.

Th.Hà