Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước hoàn trả hơn 7,7 tỷ đồng cho ngân sách

Thứ tư, 22/05/2024 07:30
Ngày 21-5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã có công văn yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam hoàn trả vốn cho ngân sách.
Trụ sở Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.
Trụ sở Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện hoàn trả vốn cho ngân sách Nhà nước đối với các dự án nước sạch công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh theo quy định; Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn công ty nộp trả nợ gốc và lãi phát sinh đối với các dự án nước sạch công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh - theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn ngày 6-4-2022 và công văn ngày 22-6-2023.

"Trường hợp công ty vẫn không thực hiện thì Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét không tăng giá nước theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt, cho đến khi công ty thực hiện đúng nghĩa vụ hoàn trả các khoản nợ và lãi theo quy định", công văn nhấn mạnh.

Được biết, ngày 27-4-2022, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam (được UBND tỉnh giao nhiệm vụ) ký cam kết về việc ký nhận nợ và hoàn trả nợ vốn ngân sách Nhà nước đối ứng các dự án nước sạch do công ty làm chủ đầu tư và các dự án công ty tiếp nhận, khai thác kinh doanh. Theo quy định về thời gian và số tiền nợ phải trả theo từng kỳ tại bản cam kết thì đến ngày 15-4-2024 đã trải qua 12 kỳ trả nợ, với tổng số nợ phải nộp trả ngân sách nhà nước hơn 7,71 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi chậm nộp). Để thu khoản nợ trên, Sở Tài chính đã có 3 công văn đôn đốc, đề nghị Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam hoàn trả nợ vốn ngân sách, nhưng đến nay công ty này chưa nộp bất cứ khoản nợ nào.

Được biết, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam trước đây do Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ. Đến năm 2016, Tỉnh ủy Quảng Nam phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của ngân sách nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam. Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu (toàn bộ 51% cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 110 tỷ đồng. Từ năm 2017, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang có chủ trương khôi phục phần vốn đã thoái tại công ty nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong việc cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

TRẦN TÂN